CHOC...อีกระดับของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

Call Us Now:

086-088-2288  

C H O C       CHIANGMAI HOME OFFICE & COMMERCE


ติดต่อโครงการ CHOC
187 ถนนมหิดล  ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 
โทร :   086-088-2288
อีเมล:  chocchiangmai@gmail.com
www.chocchiangmai.com
 

ติตต่อเรา

ชื่อ :
อีเมล์ :
โทร :
หัวข้อ :
ข้อความ :
   

แผนที่ 

ติดต่อเรา :

187 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

TEL 086-088-2288